Aangesloten bij NVD

De NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) is de beroepsvereniging voor en door diëtisten en komt op voor de belangen van diëtisten.

Als beroepsvereniging is de NVD er voor de diëtist in de breedste zin van het woord. Doel is het positioneren en profileren van de diëtist als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De NVD voert overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties om de positie van de diëtist te verbeteren. Daarnaast promoot de NVD het vak, onderhoudt contact met de pers en geeft informatie aan haar leden en het publiek.

Missie: Beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist.

Visie Om haar missie te bereiken onderhoudt de NVD contacten met relevante partijen en partners, volgt en draagt bij aan (inter-) nationale ontwikkelingen en de positionering van de diëtist. De NVD ontwikkelt instrumenten voor de praktijk en vraagt haar leden zorg te dragen voor de implementatie ervan in hun werk. De NVD zet zich in om randvoorwaarden te creëren, zodat de diëtist aantoonbaar effectieve resultaten kan bereiken.

Statement: De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie en behoefte van de patiënt, consument of organisatie. Voor meer informatie: www.nvdietist.nl