Wat doen wij?

Afspraak

Wij werken op afspraak. U kunt bij ons terecht met en zonder doorverwijzing van de huisarts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter de kosten wanneer u zonder doorverwijzing een afspraak maakt. Daarnaast bevat een verwijsbrief vaak waardevolle informatie voor een diëtist die essentieel kan zijn voor een goede dieetadvisering. Bij medische indicatie verzoeken wij u dan ook om toch een verwijsbrief van uw huisarts, praktijkondersteuner of specialist mee te nemen. En natuurlijk kunt u ook zonder medische reden een afspraak maken, bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft en/of advies wilt over voeding en een gezond volwaardig voedingspatroon. Bel of mail ons voor een afspraak.

 

Voorbereiding

Wanneer u belt voor afspraak wordt indien gewenst al kort op uw hulpvraag ingegaan en zo mogelijk een start gemaakt met de behandeling, bijvoorbeeld door aan u te vragen een eetverslag te gaan bijhouden. Om een idee te krijgen van uw eetgewoontes vinden we het fijn als u een eetverslag bijhoudt van liefst een week. Dit houdt in: opschrijven wát en hoeveel u wanneer eet en drinkt. U kunt dit op ons eetverslag doen wat u gemaild krijgt of op de eetmeter van het Voedingscentrum (via website of app). Ook wij bereiden ons voor door alvast een dossier aan te maken.

 

Eerste Consult

Indien u zonder verwijzing van uw (huis)arts komt, zal de diëtist na de kennismaking eerst een korte screening uitvoeren om te bepalen of het verstandig is om de behandeling zonder tussenkomst van uw arts te starten. Indien u met een verwijzing komt zal deze screening komen te vervallen. Tijdens het eerste consult zal de diëtist vervolgens met u in gesprek gaan over uw hulpvraag. Uw voedingsgewoonten, gezondheid, medicijngebruik en uw leef- en woonomstandigheden zullen besproken worden. Tevens wordt het bijgehouden eetverslag besproken en wordt (meestal) gewogen en de buikomvang gemeten. Met deze informatie kan de diëtist een advies geven dat past bij u en uw persoonlijke omstandigheden. Samen met u wordt het doel van de behandeling vastgesteld en wordt bekeken wat voor u de beste weg is om dit doel te behalen. Het eerste consult duurt 45 – 60 minuten.

 

Vervolgconsulten

In het eerste vervolgconsult zal de diëtist uw persoonlijk voedings- of dieetadvies met u bespreken. Om het verloop van de behandeling te evalueren en om u te coachen om snel en effectief uw doelen te behalen, zullen er meestal nog enkele vervolgconsulten ingepland worden. Hierin wordt besproken hoe het met u en de behandeldoelen gaat en kunnen de vragen vanuit uw kant besproken worden. Indien nodig zullen er aanpassingen in het voedings- of dieetadvies gemaakt worden. Een vervolgconsult duurt ongeveer 15 – 30 minuten.

 

Uitwerken

Naast de tijd dat de diëtist met u in gesprek is zal ze tijd besteden aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, het registreren van uw gegevens in uw dossier en het declareren van uw consult. Hier bent u doorgaans niet bij aanwezig. Deze zogenaamde ‘indirecte tijd’ bedraagt na het eerste consult 30 minuten. Bij een vervolgconsult bedraagt deze tijd (indien nodig) 10-15 minuten. Deze tijd zal naast de directe tijd bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

 

Telefonisch consult

Wanneer u een korte vraag heeft waarbij het niet nodig is om een afspraak te maken, dan kunt u een telefonisch consult aanvragen. Hiervoor wordt meestal 15 minuten berekend (afhankelijk van de omvang van uw vraag en de eventuele uitwerking daarvan).

 

E-mail consult

Voor een snelle afhandeling van vragen omtrent uw dieetadvies kunt u ons ook mailen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggemaild. Voor een e-mail consult wordt 15 minuten gerekend.

 

Huisbezoek

De diëtist komt op verzoek ook aan huis. Binnen een straal van 2 km rondom hoevelaken wordt hiervoor geen toeslag voor berekend.

 

Ketenzorg

Voor patiënten met diabetes Mellitus, risico op hart- en vaatziekten en COPD is er in sommige woonplaatsen ketenzorg beschikbaar. Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners, die nauw met elkaar samenwerken. De diëtist maakt hier ook deel van uit. Wanneer u recht heeft op ketenzorg dan worden de dieetkosten niet verrekend met het eigen risico vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, praktijkondersteuner of met ons.

 

Medische voeding (drinkvoeding en sondevoeding)

Soms is het nodig gebruik te maken van speciale dieetproducten, zoals medische drinkvoeding of sondevoeding. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Gewichtsverlies, ondanks dat iemand heel goed en veel eet
  • Kauw- en slikproblemen, waardoor het eten lastig en tijdrovend is
  • Gewichtsverlies, door een ziekte of na een ziekenhuisopname
  • Sterk verminderde eetlust

Indien nodig regelen wij een machtiging (recept) bij uw zorgverzekeraar. Achmea (bijv. Zilveren Kruis) heeft per 1 januari 2015 besloten dat alle aanvragen voor machtigingen medische voedingen alleen via de diëtist kunnen verlopen. Vanaf deze datum kunnen huisartsen, praktijkondersteuners etc. dus geen machtiging meer regelen voor bijv. drinkvoeding wanneer patiënten bij Achmea verzekerd zijn.

 

Privacy

Bij de beroepsuitoefening van diëtisten geldt voor beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht en een beroepscode. Bij de behandeling door de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen. De diëtist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistraties van toepassing.

 

Kwaliteitsregister Paramedici

De diëtist houdt haar deskundigheid op peil omdat zij goede zorg belangrijk vindt en dit kunt u zelf controleren. De diëtist van DiëVitale staat namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma, ook wordt er getoetst of de paramedicus voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling. Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici houdt in dat diëtisten zich naast hun afgeronde HBO-opleiding blijven nascholen om u van een correct dieetadvies te voorzien. Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat de actuele status van een paramedicus is. Zo wordt de kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat wij ons vak serieus nemen.

 

Klachtenloket

Bij DiëVitale streven wij naar optimale zorgverlening en begeleiding. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling, bespreek dit dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op http://www.klachtenloketparamedici.nl.