Tarieven

DiëVitale heeft contracten met alle zorgverzekeraars en factureert in principe rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Er zit 3 uur dieetbegeleiding in de basisverzekering, maar zoals bij veel medische kosten wordt dit eerst verrekend met het eigen risico. De zorgverzekeraar kijkt of u het eigen risico al verbruikt heeft of nog niet. Wanneer het eigen risico nog niet is verbruikt dan zal de zorgverzekeraar de kosten van het consult bij u in rekening brengen totdat uw eigen risico volledig verbruikt is.
De tarieven voor de consulten die door de zorgverzekeraars worden vergoed cq doorberekend liggen tussen de 63 en 73 euro per uur. Per zorgverzekeraar kan het tarief variëren. Let op! Deze kosten worden dus alleen door de zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer het eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer het eigen risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die u dit jaar nodig hebt gehad), zullen er géén kosten door de zorgverzekering in rekening worden gebracht! 

In de volgende situaties gaat dieetadvies niet van het eigen risico af:

  1. Indien het om een kind jonger dan 18 jaar gaat. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor dieetadvisering dus echt helemaal gratis is.
  2. Indien het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte). Hier is een specifieke, digitale verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner (POH) voor nodig. Vraag eventueel uw huisarts of POH of dit van toepassing is in uw situatie.

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg:

Voor niet gecontracteerde zorg (zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) of indien uw zorgverzekeraar geen vergoeding meer biedt, gelden onderstaande tarieven.

Consult*Tarief**
Intake – 60 minuten + individueel dieetvoorschrift (15 of 30 minuten) ***€ 93,75 – € 112,50
Vervolgconsult – 30 minuten€ 37,50
Weegconsult – 15 minuten € 18,75
Telefonisch- of email-consult – per 15 minuten€ 18,75
Individueel dieetvoorschrift**** – per 15 minuten€ 18,75
Toeslag huisbezoek€ 18,75
NoShow tarief – per 15 minuten ingeplande tijd€ 18,75

*Alle consulten kunnen ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

**De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

*** Het intake consult is opgebouwd uit twee componenten: 1. Directe tijd: De tijd dat je contact hebt gehad met de diëtist. Dit komt overeen met de duur van de afspraak. 2. Individueel dieetvoorschrift: De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor voorbereiding en voor het analyseren en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies aan de hand van het intake gesprek.

**** Dit is de tijd voor het berekenen van de voeding, de eiwit- en energiebehoefte, het opstellen van een persoonlijk advies en het regelen van medische drinkvoeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent dient u de afspraak 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, af te zeggen. Dit kan telefonisch of per mail.

Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (NoShow tarief). Deze kosten worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar.