tarieven

 

 

 

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van 3 uur dieetzorg. Vergoedingen vanuit het basispakket vallen wel onder het eigen risico (behalve bij kinderen tot 18 jaar).

Daarnaast kan het zo zijn dat u via uw aanvullende verzekering nog extra uren voor dieetzorg vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering en kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Deze extra uren uit de aanvullende verzekering komen bovenop de uren uit het basispakket en vallen niet onder het eigen risico. Het kan raadzaam zijn uw polis vooraf te checken of contact op te nemen met uw verzekeraar als u wit weten wat bij u van toepassing is.

Wanneer de dieetadvisering onderdeel uitmaakt van de ketenzorg dan geldt geen eigen risico. Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners, die nauw met elkaar samenwerken in de behandeling van diabetes mellitus, risico op hart- en vaatziekten en COPD. De diëtist maakt hier ook deel van uit. Wanneer u recht heeft op ketenzorg dan worden de dieetkosten niet verrekend met het eigen risico vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner.

 

Tarieven

Intake/eerste consult: (60 minuten)                                90 euro

Vervolgafspraken (30 minuten)                                       30 euro

Weegconsult (15 minuten)                                                15 euro

Telefonisch consult of email-consult (15 minuten)      15 euro

 

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)

De diëtist is vrij toegankelijk geworden. Dit houdt in dat een verwijsbrief van huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is om de kosten van de diëtist vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering. Niet alle zorgverzekeraars werken hieraan echter mee (CZ, Delta Lloyd en OHRA), waardoor een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk is om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen.

Daarnaast bevat een verwijsbrief van een huisarts of specialist vaak zeer relevante informatie (denk bijvoorbeeld aan laboratoriumuitslagen) die voor de diëtist essentieel kan zijn voor een goede advisering. Wij zouden u dan ook willen vragen om toch een verwijsbrief te vragen aan uw huisarts of specialist wanneer er medische zaken spelen.