Eerste consult

Indien u zonder verwijzing van uw (huis)arts komt, zal de diëtist na de kennismaking eerst een korte screening uitvoeren om te bepalen of het verstandig is om de behandeling zonder tussenkomst van uw arts te starten. Indien u met een verwijzing komt zal deze screening komen te vervallen. Tijdens het eerste consult zal de diëtist vervolgens met u in gesprek gaan over uw hulpvraag. Uw voedingsgewoonten, gezondheid, medicijngebruik en uw leef- en woonomstandigheden zullen besproken worden. Tevens wordt het bijgehouden eetverslag besproken en wordt (meestal) gewogen en de buikomvang gemeten. Met deze informatie kan de diëtist een advies geven dat past bij u en uw persoonlijke omstandigheden. Samen met u wordt het doel van de behandeling vastgesteld en wordt bekeken wat voor u de beste weg is om dit doel te behalen. Het eerste consult duurt 45 – 60 minuten.