Vergoeding vanuit zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van 3 uur dieetzorg. Vergoedingen vanuit het basispakket vallen wel onder het eigen risico (behalve bij kinderen tot 18 jaar).

Daarnaast kan het zo zijn dat u via uw aanvullende verzekering nog extra uren voor dieetzorg vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering en kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Deze extra uren uit de aanvullende verzekering komen bovenop de uren uit het basispakket en vallen niet onder het eigen risico. Het kan raadzaam zijn uw polis vooraf te checken of contact op te nemen met uw verzekeraar als u wit weten wat bij u van toepassing is.

Wanneer de dieetadvisering onderdeel uitmaakt van de ketenzorg dan geldt geen eigen risico. Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners, die nauw met elkaar samenwerken in de behandeling van diabetes mellitus, risico op hart- en vaatziekten en COPD. De diëtist maakt hier ook deel van uit. Wanneer u recht heeft op ketenzorg dan worden de dieetkosten niet verrekend met het eigen risico vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts of praktijkondersteuner.