Verschil diëtist en andere voedingsdeskundigen?

Het is belangrijk dat u een voedingsadvies krijgt van iemand die kennis van zaken heeft. Daarom is het goed om te weten dat ‘diëtist’ een beschermde titel is. Iemand mag zich alleen onder strenge wettelijke voorwaarden diëtist noemen. Er zijn diverse beroepen die zich met voedingsadvies bezighouden: van voedingskundige en voedingsadviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent. Er is echter maar één beroepstitel voor voedingsadvies die wettelijk beschermd is: diëtist. Iemand mag zich pas diëtist noemen als ze een wettelijk erkende, vierjarige HBO-opleiding heeft gevolgd. Daarnaast is een diëtist verplicht om het vak goed bij te houden door middel van o.a. bij- en nascholingen, om in het Kwaliteitsregister voor Paramedici ingeschreven te staan.