Vervolgconsulten

In het vervolgconsult wordt geëvalueerd in hoeverre de gegeven adviezen effectief zijn en of deze wellicht bijgesteld of aangepast moeten worden. Om het verloop van de behandeling te evalueren en om u te coachen om snel en effectief uw doelen te behalen, zullen er meestal nog enkele vervolgconsulten ingepland worden. Hierin wordt besproken hoe het met u en de behandeldoelen gaat en kunnen de vragen vanuit uw kant besproken worden. Indien nodig zullen er aanpassingen in het voedings- of dieetadvies gemaakt worden. Een vervolgconsult duurt ongeveer 20 – 30 minuten.