Ketenzorg

Voor patiënten met Diabetes Mellitus (DM), risico op hart- en vaatziekten (CVRM) en chronische longziekten (COPD) is er in sommige gemeenten ketenzorg beschikbaar. Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners, die nauw met elkaar samenwerken. De diëtist maakt hier ook deel van uit. Wanneer u recht heeft op ketenzorg dan worden de dieetkosten niet verrekend met het eigen risico vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, praktijkondersteuner of met ons.