Voorbereiding

Wanneer u belt voor afspraak wordt indien gewenst al kort op uw hulpvraag ingegaan en zo mogelijk een start gemaakt met de behandeling, bijvoorbeeld door aan u te vragen een eetverslag te gaan bijhouden. Om een idee te krijgen van uw eetgewoontes vinden we het fijn als u een eetverslag bijhoudt van liefst een week. Dit houdt in: opschrijven wát en hoeveel u wanneer eet en drinkt. U kunt dit op ons eetverslag doen wat u gemaild krijgt of op de eetmeter van het Voedingscentrum (via website of app). Ook wij bereiden ons voor door alvast een dossier aan te maken.